Politica de confidențialitate

Controler de date personale:

RAED, cu denumirea comercială ONLINE ALLE SHOP S.R.L., având sediul social în Str. Stelelor, Nr.12, Et.4, Ap.20, Timisoara, Timis
300652 / România, CUI: 43278010, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J35/3253/2020.

Adresa de e-mail a proprietarului: contact@raed.ro

----------

 

Tipuri de date colectate

Printre datele personale colectate de acest site Web, fie independent, fie prin intermediul unor terți, se numără: e-mail; nume; nume de familie; Cookie; Date de utilizare; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google Advertiser ID sau identificatorul IDFA, de exemplu); Datele comunicate în timpul utilizării serviciului.

 

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte cu informații specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele necesare pe acest site web sunt obligatorii. Dacă Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil pentru acest site să furnizeze Serviciul. În cazurile în care acest site web indică unele date ca opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă vreo consecință asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele care sunt obligatorii, sunt încurajați să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest site web sau de către terți proprietari utilizată de acest site, cu excepția cazului în care se prevede altfel, este destinată să furnizeze Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă la scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibil.

 

Utilizatorul își asumă responsabilitatea Datelor cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui Site Web și garantează dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

-------------

 

Modul si locul de prelucrare a datelor colectate

 

Modalități de tratament:

Controlorul de date folosește măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter neautorizat.

Procesarea se efectuează folosind instrumente IT și / sau telematică, cu metode de organizare și logică strict legate de scopurile indicate. Pe lângă proprietar, în unele cazuri, alte părți implicate în organizarea acestui site web (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curieri poștali) pot avea acces la date. , furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare), de asemenea, desemnați, dacă este necesar, prelucrători de date de către proprietar. Lista actualizată a prelucrătorilor de date poate fi solicitată întotdeauna controlorului de date.

 

Temeiul legal al procesării:

Proprietarul prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

 

 - Utilizatorul a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, controlorul de date poate fi autorizat să prelucreze datele cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau o altă bază legală specificată mai jos, până când Utilizatorul opune („renunțare”) la un astfel de tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;

 - Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;

 - Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;

 - Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor publice învestite în controlorul de date;

 - Prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului de date sau al terților.

În orice caz, este întotdeauna posibil să solicitați Proprietarului să clarifice baza legală concretă a fiecărui tratament și, în special, să specifice dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.

 

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale controlorului de date și în orice alt loc unde se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul tratamentului, Utilizatorul se poate consulta la secțiunea cu detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul să obțină informații cu privire la baza legală a transferului de date în afara Uniunii Europene sau la o organizație internațională de drept internațional public sau constituită din două sau mai multe țări, precum ONU, precum și referitor la măsurile de securitate adoptate de Controlorul de date pentru protejarea datelor.

Utilizatorul poate verifica dacă unul dintre transferurile descrise mai sus are loc examinând secțiunea acestui document privind detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau poate solicita informații de la controlorul de date contactându-l la detaliile indicate la început.

 

Perioada de conservare

Datele sunt prelucrate și stocate pentru timpul necesar în scopurile pentru care au fost colectate.

 

Prin urmare:

 - Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.

 - Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de interesul legitim al controlorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestui interes. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau prin contactarea Proprietarului.

 

Atunci când tratamentul se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Proprietarul poate păstra Datele cu caracter personal mai mult timp până la revocarea acestuia. În plus, controlorul de date poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

 

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea Datelor nu mai pot fi exercitate.

---------------------

 

Scopurile prelucrarii datelor colectate

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și în următoarele scopuri: Publicitate, gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, Comentarii despre conținut, Interacțiune cu chat-ul live, Remarketing și platforme de direcționare comportamentală, Statistici, interacțiune cu rețelele și platformele sociale externe, gestionarea etichetelor, accesul la conturi la servicii terțe, înregistrarea și autentificarea, optimizarea și distribuția traficului și afișarea conținutului de pe platforme externe.

 

Pentru a obține informații suplimentare detaliate despre scopurile prelucrării și despre datele cu caracter personal care sunt semnificativ relevante pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunile relevante din acest document.

--------------------------------

 

Comentariu de continut

 

Serviciile de comentarii permit Utilizatorilor să formuleze și să facă publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestui site Web.

Utilizatorii, în funcție de setările decise de proprietar, pot lăsa comentariul în mod anonim. În cazul datelor personale eliberate de utilizator există un e-mail, acesta ar putea fi utilizat pentru a trimite notificări ale comentariilor referitoare la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii să nu utilizeze serviciul de comentarii, să colecteze date despre trafic referitoare la paginile în care este instalat serviciul de comentarii. .

 

Comentarii Facebook™ (Facebook™, Inc.)

Facebook Comments este un serviciu gestionat de Facebook, Inc., care permite utilizatorului să lase comentarii și să le partajeze pe platforma Facebook.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la scutul de confidențialitate.

------------------------

 

 

Managementul etichetelor

 

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a etichetelor sau scripturilor utilizate pe acest site Web.

Utilizarea acestor servicii implică fluxul de date ale utilizatorilor prin intermediul acestora și, dacă este necesar, păstrarea acestora.

 

Managerul de etichete Google (Google Ireland Limited)

Managerul de etichete Google este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google Ireland Limited.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la scutul de confidențialitate.

-----------------------------

 

 

Interactiunea cu retelele si platformele sociale externe

 

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui Website.

Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest site Web sunt în orice caz supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.

Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

Se recomandă să vă deconectați de la serviciile respective pentru a vă asigura că datele prelucrate pe acest site Web nu sunt legate de profilul Utilizatorului.

 

Asemenea butoanelor și widgeturilor sociale Facebook™ (Facebook™, Inc.)

Butonul „Like” și widget-urile sociale Facebook™ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook™, oferite de Facebook™, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la scutul de confidențialitate.

----------------------------

  

Reclama / Reclame

Acest tip de serviciu vă permite să utilizați datele utilizatorului în scopuri de comunicare comercială în diferite forme de publicitate, cum ar fi bannere, de asemenea, în raport cu interesele utilizatorului.

Aceasta nu înseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Datele și termenii de utilizare sunt indicați mai jos.

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza Cookie-uri pentru a identifica Utilizatorul sau utiliza tehnica de retargeting comportamental, adică afișează reclame personalizate bazate pe interesele și comportamentul Utilizatorului, detectate și în afara acestui site Web. pentru mai multe informații, vă sugerăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor respective.

 

În plus față de posibilitatea de a renunța la serviciile oferite de următoarele servicii, Utilizatorul poate opta pentru excluderea utilizării cookie-urilor de către un serviciu terț pentru anumite funcții de publicitate vizitând pagina de renunțare a Inițiativei de publicitate în rețea.

 

Utilizatorii pot alege, de asemenea, să nu participe la anumite caracteristici publicitare prin opțiunile de configurare ale dispozitivului corespunzătoare, cum ar fi opțiunile de configurare publicitară pentru dispozitivul mobil sau configurația generică de publicitate.

 

Marketing prin e-mail direct (DEM) (acest site web)

 

Acest site web folosește Datele utilizatorului pentru a trimite propuneri comerciale referitoare la servicii și produse furnizate de terți sau fără legătură cu produsul sau serviciul furnizat de acest site.

Date personale colectate: prenume; e-mail; nume.

 

Reteaua publicului Facebook™ (Facebook™, Inc.)

 

Rețeaua de audiență Facebook™ este un serviciu de publicitate furnizat de Facebook™, Inc. Pentru o înțelegere a utilizării datelor de către Facebook, consultați legislația privind datele Facebook™. Pentru a permite funcționării rețelei de audiență Facebook™, acest site web poate utiliza unele identificatoare pentru dispozitive mobile (inclusiv Android Advertising ID sau Advertising Identifier pentru sistem de operare) sau tehnologii asemănătoare cookie-urilor. Printre modalitățile prin care Audience Network propune Utilizator reclame, se află și preferințele de publicitate ale acestuia din urmă. Puteți controla distribuirea preferințelor dvs. de publicitate în setările de anunțuri Facebook™. Utilizatorul poate renunța la anumite funcții de direcționare a Rețelei de public prin setările propriului dispozitiv. De exemplu, puteți modifica setările de publicitate disponibile pentru dispozitivele mobile sau puteți urma instrucțiunile aplicabile rețelei de audiență care pot fi prezente în cadrul acestei politici de confidențialitate.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare; identificatori unici ai dispozitivelor publicitare (de exemplu, Google Advertiser ID sau identificatorul IDFA).

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare la subiect.

 

Public similar Facebook™ (Facebook™, Inc.)

 

O audiență similară Facebook™ este un serviciu de publicitate și direcționare comportamentală furnizat de Facebook™, Inc. care folosește Datele colectate prin serviciul public personalizat Facebook™ pentru a afișa reclame către Utilizatori cu un comportament similar cu Utilizatorii care sunt deja pe o listă Public public bazat pe utilizarea lor anterioară a acestui site sau pe interacțiunea lor cu conținut relevant prin intermediul aplicațiilor și serviciilor Facebook™.

Pe baza acestor date, anunțurile personalizate vor fi afișate utilizatorilor sugerate de utilizatori similari Facebook™. Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Facebook™ pentru a personaliza anunțurile vizitând această pagină de renunțare.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare la subiect. Aderare la scutul de confidențialitate.

 

Segmente de audienta similare ale anunturilor Google (Google Ireland Limited)

 

Segmente de audiență similare este un serviciu de publicitate și direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care utilizează date de remarketing Google Ads pentru a afișa reclame către Utilizatori cu comportamente similare cu cele ale altor utilizatori care sunt deja pe lista de remarketing din cauza lor utilizarea anterioară a acestui site web.

Pe baza acestor date, anunțurile personalizate vor fi afișate utilizatorilor sugerate de segmente de audiență Google Ads similare. Utilizatorii care nu doresc să fie incluși în segmente similare ale publicului pot alege să nu participe și să dezactiveze utilizarea cookie-urilor publicitare vizitând setările publicitare Google.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare la subiect. Aderare la scutul de confidențialitate.

-----------------------------------

 

Înregistrare si autentificare

 

Prin înregistrare sau autentificare, Utilizatorul permite Aplicației să-l identifice și să-i ofere acces la servicii dedicate.

În funcție de ce urmează, serviciile de înregistrare și autentificare pot fi furnizate cu ajutorul unor terți. Dacă se întâmplă acest lucru, această aplicație va putea accesa unele date stocate de serviciul terț utilizat pentru înregistrare sau identificare.

 

Remarketing si directionare comportamentala

 

Acest tip de serviciu permite acestui site Web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame bazate pe utilizarea de către Utilizator a acestui site.

Această activitate este realizată prin urmărirea datelor de utilizare și utilizarea cookie-urilor, informații care sunt transferate partenerilor la care este conectată activitatea de remarketing și de țintire comportamentală.

Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.

În plus față de posibilitatea de a renunța la serviciile oferite de următoarele servicii, Utilizatorul poate opta pentru excluderea utilizării cookie-urilor de către un serviciu terț pentru anumite funcții de remarketing, vizitând pagina de renunțare. din Inițiativa de publicitate în rețea.

 

Utilizatorii pot alege, de asemenea, să nu participe la anumite caracteristici publicitare prin opțiunile de configurare ale dispozitivului corespunzătoare, cum ar fi opțiunile de configurare publicitară pentru dispozitivul mobil sau configurația generică de publicitate.

 

Remarketing Facebook™ (Facebook™, Inc.)

 

Facebook™ Remarketing este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook™, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook™.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Opt In Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shild.

 

Publicul Facebook™ personalizat (Facebook™, Inc.)

 

Publicul Facebook™ personalizat este un serviciu de remarketing și de țintire comportamentală furnizat de Facebook™, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook™. Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Facebook™ pentru a personaliza anunțurile vizitând această pagină de renunțare.

Date personale colectate: Cookie-uri; e-mail.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Opt In Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shild.

 

Remarketing cu Google Analytics (Google Ireland Limited)

 

Remarketing cu Google Analytics este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care leagă activitatea de urmărire efectuată de Google Analytics și Cookie-urile sale cu rețeaua de publicitate Google Ads și Cookie-ul Doubleclick.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul prelucrării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt In Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shild.

 

Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)

 

Remarketing Google Ads este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Google Ads și Cookie DoubleClick. Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Google pentru a personaliza anunțurile vizitând Setările publicitare Google.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt In Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shild.

 

Statistica

 

Serviciile conținute în această secțiune permit controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele despre trafic și sunt utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.

 

Urmărirea conversiilor pentru Facebook™ Ads (Facebook™ pixeli) (Facebook™, Inc.)

 

Urmărirea conversiilor pentru anunțurile Facebook™ (pixeli Facebook™) este un serviciu de statistici furnizat de Facebook™, Inc., care leagă datele provenite din rețeaua de anunțuri Facebook™ cu acțiunile efectuate pe acest site web. Pixelul Facebook™ monitorizează conversii care pot fi atribuite listărilor pe Facebook™, Instagram™ și Network Network.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Privacy Shield.

 

Facebook™ Analytics pentru aplicatii (Facebook™, Inc.)

 

Facebook™ Analytics pentru aplicații este un serviciu statistic furnizat de Facebook™, Inc.

Date personale colectate: Date despre utilizare; diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Privacy Shield.

 

 

Extensia utilizatorului pentru Google Analytics (Google Ireland Limited)

 

Google Analytics pe acest site web utilizează o funcție numită User ID. Acest lucru permite o urmărire mai precisă a Utilizatorilor, atribuindu-i fiecăruia un ID unic pentru diverse sesiuni și dispozitive, dar astfel încât să nu permită Google să identifice personal o persoană sau să identifice permanent un dispozitiv specific.

Extensia User ID vă permite, de asemenea, să conectați date din Google Analytics cu alte date de utilizator colectate de pe acest site web.

Link-ul Opt Out furnizat mai jos vă permite să dezactivați urmărirea pentru dispozitivul pe care îl utilizați, dar nu exclude activitățile de urmărire ulterioare efectuate de Proprietar. Pentru a dezactiva și acesta din urmă, contactați proprietarul prin adresa de e-mail de contact.

Date personale colectate: Cookie-uri.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shield.

 

Funcționalitate pentru generarea de rapoarte publicitare în Google Analytics

 

Google Analytics de pe acest site web a activat funcțiile de generare de rapoarte publicitare, care colectează informații suplimentare de la cookie-ul DoubleClick (activitate web) și de la ID-urile de publicitate ale dispozitivului (activitate de aplicație). Acest lucru permite Proprietarului să analizeze Date specifice referitoare la comportamentele și interesele Utilizatorilor (Date despre trafic și Date despre interacțiunea cu anunțurile de către Utilizatori) și, dacă sunt activate, Date demografice (informații despre vârstă și sex). Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Google vizitând Google [Setări publicitare] (https://adssettings.google.com/authenticated).

Date personale colectate: Cookie-uri; identificatori unici ai dispozitivelor de publicitate (Google Advertiser ID sau identificatorul IDFA, de exemplu); diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare Opt Out; Irlanda - Politica de confidențialitate - Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shield.

 

 

Google Analytics (Google Ireland Limited)

 

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google folosește Datele cu caracter personal colectate în scopul de a urmări și examina utilizarea acestui site Web, compilând rapoarte și împărtășindu-le cu alte servicii dezvoltate de Google.

Google poate utiliza Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare Opt Out.Subiect aderent la Privacy Shield.

 

 

Urmarirea conversiilor Google Ads (Google Ireland Limited)

 

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de statistici furnizat de Google Ireland Limited care leagă datele din rețeaua Google Ads cu acțiunile întreprinse pe acest site Web.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Privacy Shield.

 

 

Rapoarte cu privire la datele demografice si interesele Google Analytics (Google Ireland Limited)

 

Rapoartele referitoare la datele demografice și la interesele Google Analytics sunt o funcție pentru generarea de rapoarte privind publicitatea care face ca datele demografice și de interes să fie disponibile în Google Analytics pentru acest site Web (datele demografice înseamnă date de vârstă și sex) ). Utilizatorii pot alege să nu utilizeze cookie-urile Google vizitând Google [Setări publicitare] (https://adssettings.google.com/authenticated).

Date personale colectate: Cookie-uri; identificatori unici ai dispozitivelor publicitare (de exemplu, Google Advertiser ID sau identificatorul IDFA).

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare Opt Out. Subiect aderent la Privacy Shield.

-------------------------------------------

 

Afisarea continutului de pe platforme externe

 

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui Website și să interacționați cu acestea.

Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre traficul web aferent paginilor în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

 

Fonturi Google (Google Ireland Limited)

 

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului de font gestionat de Google Ireland Limited, care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale colectate: Date despre utilizare; diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate.Subiect aderent la Privacy Shield.

 

 

Widget video YouTube (Google Ireland Limited)

 

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video gestionat de Google Ireland Limited, care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate.Subiect aderent la Privacy Shield.

 

Widget video YouTube fara cookie-uri (Google Ireland Limited)

 

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video gestionat de Google Ireland Limited, care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Acest widget este configurat astfel încât YouTube să nu salveze informații și cookie-uri despre utilizatori pe acest site web, cu excepția cazului în care acestea redă videoclipul.

Date personale colectate: date despre utilizare.

 

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate. Subiect aderent la Privacy Shield.

-------------------------------------------

 

Drepturile utilizatorului

 

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele prelucrate de Proprietar.

 

În special, Utilizatorul are dreptul să:

 

 - De a retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.

 - Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. atunci când acestea au loc pe o bază legală, alta decât consimțământul. Mai multe detalii despre dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.

 - Acces la datele Personale.Utilizatorul are dreptul să obțină informații despre Datele prelucrate de Proprietar, cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie a Datelor prelucrate.

 - Verificați și cereți rectificare. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.

 - Obțineți limitarea tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea procesării datelor sale. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra Datele în alt scop decât stocarea acestora.

 - Obține anularea sau eliminarea datelor dvs. personale. Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor sale de către Proprietar.

 - Primiți-vă datele sau transferați-le către un alt proprietar. Utilizatorul are dreptul să primească datele sale în format structurat, utilizat în mod obișnuit și citibil de către un dispozitiv automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțină transferul său fără obstacole către un alt titular. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate prin instrumente automate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acestea.

Să facă o plângere. Utilizatorul poate face o plângere către autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanță.

 

 

Detalii despre dreptul de a obiecta

 

Când datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea autorității publice în care este investit controlorul de date sau pentru a urmări un interes legitim al controlorului de date, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

 

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care Datele lor sunt prelucrate în scop de marketing direct, se pot opune prelucrării fără a da niciun motiv. Pentru a afla dacă controlorul de date prelucrează datele în scop de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

 

Mod de exercitare a drepturilor

 

Pentru a exercita drepturile Utilizatorului, Utilizatorii pot adresa o solicitare la datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Cererile sunt depuse gratuit și procesate de către controlorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

 

Cookie Policy

 

Acest site web utilizează Cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru a vizualiza informațiile detaliate, Utilizatorul poate consulta Politica privind cookie-urile.

 

Informații suplimentare despre tratamentul datelor cu caracter personal

 

Aparare în instanta

 

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare pentru stabilirea eventuală a acestuia pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestui site Web sau a Serviciilor conectate de către Utilizator.

Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.

 

Informatii specifice

 

La solicitarea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site Web ar putea furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la servicii specifice sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Jurnalul de sistem si întreținerea

 

Pentru nevoile legate de operare și întreținere, acest site Web și orice servicii terțe pe care le folosește pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

 

Informatii care nu sunt cuprinse în aceasta politica

 

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la controlorul de date utilizând datele de contact.

 

Răspuns la cererile „Nu urmăriți”

 

Acest site Web nu acceptă cererile „Nu urmăriți”.

Pentru a afla dacă serviciile terțe utilizate le acceptă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

 

Modificari ale acestei Politici de Confidentialitate

 

Controlorul de date își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii de pe această pagină și, dacă este posibil, pe acest site Web, precum și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul unuia dintre datele de contact deținute de controlorul de date. Vă rugăm, prin urmare, să consultați această pagină în mod regulat, cu referire la data ultimei modificări indicate în partea de jos.

 

Dacă modificările implică prelucrarea a cărei bază legală este consimțământul, Proprietarul va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.

----------------------------------------

 

Definitii si referinte legale

 

Date personale (sau date)

 

Informațiile cu caracter personal sunt orice informații care, direct sau indirect, chiar în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr de identificare personală, fac ca o persoană să fie identificată sau identificabilă.

 

Date de utilizare

 

Informațiile sunt colectate automat prin intermediul acestui site Web (inclusiv din aplicații terțe integrate în acest site), inclusiv: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de către Utilizator care se conectează cu acest site Web, adresele din Notare URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda folosită pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului din server (succes, eroare etc.) .) țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerariului urmate în cadrul aplicației, cu referire specială la secvența paginilor consultate, la parametrii referitoare la sistemul de operare și la mediul IT al Utilizatorului.

 

Utilizator

 

Persoana care folosește acest Site Web care, dacă nu este specificat altfel, coincide cu partea interesată.

 

Interesat

 

Persoana fizică la care se referă Datele cu caracter personal.

 

Procesator de date (sau manager)

 

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează datele cu caracter personal în numele controlorului de date, astfel cum este stabilit în această politică de confidențialitate.

 

Controler de date (sau proprietar)

 

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și a instrumentelor adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționare și utilizarea acestui site Web. Controlerul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

 

Acest site web (sau această aplicație)

 

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorilor.

 

Serviciu

 

Serviciul furnizat de acest site Web, astfel cum este definit în termenii relevanți (dacă există) pe acest site / aplicație.

 

Uniunea Europeană (sau UE)

 

Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document este destinată să fie extinsă la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

 

Cookie

 

Porțiune mică de date stocate în dispozitivul Utilizatorului.

 

Referinte legale

 

Această declarație de confidențialitate este întocmită pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site Web.